Phòng ngủ


 • Số lượng phòng: 32
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Giường phụ: 1
 • Hướng phòng: Garden
 • Trạng thái: còn phòng

 • Số lượng phòng: 30
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Giường phụ: 1
 • Hướng phòng: Garden
 • Trạng thái: còn phòng

 • Số lượng phòng: 26
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Giường phụ: 1
 • Hướng phòng: Next to beach
 • Trạng thái: còn phòng

 • Số lượng phòng: 10
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Giường phụ: 1
 • Hướng phòng: Next to beach or Garden
 • Trạng thái: còn phòng

 • Số lượng phòng: 8
 • Người lớn Tối đa: 4
 • Trẻ em Tối đa: 2
 • Hướng phòng: Garden
 • Trạng thái: còn phòng

Một phòng khách với bếp và hai phòng ngủ có cửa thông nhau

 • Số lượng phòng: 6
 • Người lớn Tối đa: 4
 • Trẻ em Tối đa: 2
 • Giường phụ: 2
 • Hướng phòng: Ocean
 • Trạng thái: còn phòng
Close [X]