Hướng dẫn đặt phòng trực tuyến

Bước 1: Nhấn vào nút "Book Now" tại trang chủ hoặc khi xem phòng để tiến hành đặt phòng

Bước 2: Trình duyệt web sẽ chuyển về cổng thanh toán điện tử của Sài Gòn Phú Quốc, quý khách vui lòng cung cấp Ngày đến, ngày đi, và đặt biệt nhập vào Mã giảm giá Promo Code/IATA, sau đó nhấn vào nút kiểm tra phòng (Check Availability)

Bước 3: Lựa chọn loại phòng thích hợp, nhấn vào nút "Book" để tiếp tục

Bước 4: Chọn loại dịch vụ bổ sung, nếu không có nhu cầu, quý khách vui lòng nhấn tiếp tục

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin cá nhân, và thẻ tín dụng

Bước 6: Xem lại các thông tin đặt phòng

Bước 7: Hoàn tất đặt phòng

Close [X]