None

Trọn gói & Khuyến mãi


I.GIÁ TRỌN GÓI 1

Phòng họp 25 khách
10 khách = 646.000 VND/khách * 20 khách = 553.000 VND/khách

Hội trường quốc tế 250 khách
30 khách = 600.000 VND/khách * 40 khách = ...


I. GIÁ TRỌN GÓI 1

Phòng họp 25 khách
10 khách = 335.000 VND/khách * 20 khách = 303.000 VND/khách

Hội trường quốc tế 250 khách
30 khách = 310.000 VND/khách * 40 khách = ...


Tiệc cưới: giá bàn tiệc 2.500.000 VND/bàn/10 khách, bao gồm 2 chai sâm banh, 01 bánh kem và 1 đêm phòng tân hôn.

Sự kiện công ty, gia đình: giá bàn tiệc từ ...

Close [X]